فیلم دونده ی هزار تو 3 یک سال دیگر اکران می شود

دونده ی هزار تو 3

این یک فیلم سه اپیزوتی است که دو بخش ان اکران شده ... .

بخش سوم این فیلم یک سال دیرتر از وقت تعیین شده یعنی 2016 در سال 2017 اکران می شود .

بخاطر برخی از مشکلات این اتفاق افتاده و فیلم در سال 2017 به پرده در می آید