دانلود فیلم سانسور شده

فیلم Suicide Squad در بین صد فیلم پرفروش تاریخ

🔰فیلم Suicide Squad در بین صد فیلم پرفروش تاریخ


672.9 میلیون دلار، فروش جهانی این فیلم تاکنون است که با این رقم فیلم Man of Steel را پشت سر گذاشت و در بین 100 فیلم پرفروش جهان جای گرفت.